1. Veri Sorumlusu

Adı: CK GRUP OPTIK SAN TIC LTD ŞTİ
Ticaret Unvanı: Ninoflex
Adres: GÜLBAHAR MAH EREN 1. SK. NO:4-B Şişli / İstanbul
Telefon: +90 212 216 16 86
E-Posta: info@ninoflexglasses.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ninoflex olarak, çocuk çözlüğü ürünlerimizi sunmak, müşteri ilişkilerini yönetmek, reklam ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, istatistiksel analizler yapmak gibi amaçlarla müşteri ve çalışanlarımıza ait kişisel verileri işlemekteyiz.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, doğrudan sizden alınabileceği gibi, çeşitli yollarla otomatik olarak da toplanabilir. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri arasında sözleşme ilişkisi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, rızanızın olması, Ninoflex’in meşru menfaatleri bulunmaktadır.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, işlenme amaçlarına uygun olarak belirlenen süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Belirtilen sürelerin sona ermesi durumunda veriler otomatik olarak silinecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, Ninoflex’in hizmetlerini yürütmek amacıyla iş ortakları, taşıyıcılar, hukuki danışmanlar gibi üçüncü taraflara aktarılabilecektir. Ancak, bu aktarımlar KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizle ilgili bir kararın sadece otomatik sistemler aracılığıyla alınması durumunda itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde tazminat talep etme hakkına sahipsiniz.

7. Başvuru Yolları

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak için şirket iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz:

8. Değişiklikler

Ninoflex, bu aydınlatma metnini güncelleme hakkını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda, değişiklikler web sitemiz üzerinden duyurulacak ve güncel metin her zaman erişilebilir olacaktır.

Bu metin 01.01.2024 tarihinde güncellenmiştir.

Select your currency