Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, CK GRUP OPTIK SAN TIC LTD ŞTİ’nin (“Ninoflex”, “şirket”, “biz” veya “bizim”) çocuk çözlüğü ürünleri ve hizmetleri aracılığıyla topladığı, kullandığı, sakladığı ve koruduğu kişisel bilgileri açıklamaktadır.

1. Toplanan Bilgiler

Ninoflex, müşterilerinden ve kullanıcılardan doğrudan veya dolaylı olarak toplanan kişisel bilgiler arasında şunlar yer alabilir:

  • İsim, soyadı, iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi),
  • Kullanıcı hesap bilgileri ve şifreleri,
  • Ödeme bilgileri (kredi kartı numarası, fatura adresi),
  • Çocukların adı ve yaşına dair bilgiler,
  • İnteraktif öğrenme içerikleri ve etkileşimleri.

2. Kişisel Bilgilerin Kullanım Amaçları

Ninoflex, topladığı kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabilir:

  • Çocuk çözlüğü ürün ve hizmetlerini sunmak,
  • Müşteri ilişkilerini yönetmek,
  • Hizmet kalitesini artırmak ve geliştirmek,
  • Reklam ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • İstatistiksel analizler yapmak.

3. Bilgi Güvenliği

Ninoflex, toplanan kişisel bilgileri koruma amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ancak, internet üzerinden iletişim veya veri depolama tam anlamıyla güvenli olmayabilir ve şirket bu tür durumlardan kaynaklanan sorumlulukları üstlenmez.

4. Üçüncü Taraflarla Paylaşma

Ninoflex, kişisel bilgileri yasal düzenlemelere uygun olarak ve kullanıcıların rızası doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu paylaşımlar, hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, yasal merciler ve yetkili kurumları içerebilir.

5. Çocukların Gizliliği

Ninoflex, çocukların gizliliğine büyük önem verir. Çocukların kişisel bilgilerini bilerek toplamaz veya işlemez.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında haklarına saygı gösterilmesini talep edebilirler. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme ve veri işleme faaliyetlerine itiraz etme gibi haklar bulunmaktadır.

7. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu gizlilik politikası, Ninoflex’in hizmet ve uygulamalarındaki değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir. Güncellemeler web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Bu politika 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Select your currency